فن بیان، مهمترین مهارت قرن است، در عصر ارتباطات، مهمترین ابزار ما برای برقراری ارتباط با سایرین، قدرت تکلم و شیوایی سخن ماست. داشتن صدایی رسا و زیبا آرزوی همه ماست و گاها تصویر بر این است که داشتن صدای زیبا یک مقوله مادرزادی و غیر قابل تغییر می‌باشد. در صورتی که ماهیچه‌های مسئول تولید صدا در انسان، قابل تقویت و آموزش هستند و با انجام تمرینات صحیح، پرورش می یابند.

برخی سرفصل‌های دوره فن بیان

 • افزایش اعتماد به نفس هنگام صحبت کردن در جمع
 • نحوه صحیح نفس‌گیری و تنفس دیافراگمی
 • کنترل ترس و اضطراب از جمع
 • برطرف کردن صدای تو دماغی
 • رفع تنبلی عضلات صورت و ماهیچه‌های تولید صدا
 • تقویت قدرت و رسایی صدا
 • زیبایی زیبایی و پختگی صدا
 • بهداشت صدا و تارهای صوتی
 • افزایش دایره لغات و انتخاب کلمات مناسب
 • تلفظ صحیح حروف و کلمات
 • افزایش کاریزما و تاثیرگذاری بیان

اطلاعات تکمیلی دوره