در این ویدئو سه نمونه از تبلیغات پنهان داخل فیلم های ایرانی را مشاهده می‌نمایید. تبلیغات پنهان داخل فیلم یکی از پرتاثیرترین روش‌های تبلیغاتی می‌باشد و می‌تواند برند را...