بسیاری از افراد علاقمند به حرفه بازیگری قطعا در تست‌های زیادی شرکت کرده‌اند، و اکثریت این تست‌ها به صورت حضوری بوده، و تعداد محدودی از این افراد تست بازیگری...