فیلمنامه یا به اصطلاح سناریو داستانی است که به منظور ساخت فیلم نوشته می شود و در آن صحنه ها و سکانس های مختلف فیلم تشریح می گردد، در...