تماس سریع

  • 09154901432

مهدی کیایی

بازیگر تئاتر و سینما
مدرس دوره بازیگری در آموزشگاه بازیگری تصویر شرقی

تجربه و فعالیت

مهدی کیایی بازیگر توانمند تئاتر و سینما در مشهد و یکی از مدرسان دوره بازیگری آموزشگاه تصویر شرقی می‌باشد

 


 

این صفحه کامل نمی‌باشد و به زودی تکمیل خواهد شد