تماس سریع

  • 09154901432

علیرضا سوزنچی

بازیگر چهره تئاتر و سینما
مدرس دوره بازیگری در آموزشگاه بازیگری تصویر شرقی

تجربه و فعالیت

علیرضا سوزنچی بازیگر پیشکسوت و چهره تئاتر و سینما می‌باشد. استاد سوزنچی یکی از اساتید مجموعه تصویر شرقی می‌باشند که افتخار همکاری با ایشان را داشته‌ایم.

 


 

این صفحه کامل نمی‌باشد و به زودی تکمیل خواهد شد