به گزارش روابط عمومی مجموعه تصویر شرقی، فیلم داستانی معلمانه به کارگردانی پویا ریحانی و با بازی علیرضا سوزنچی، پرستش سلطانی، محمد رضا گلچین، جعفر مظلوم و پویا ریحانی...
به گزارش روابط عمومی آموزشگاه تصویر شرقی، تئاتر گاوینسون به نویسندگی و کارگردانی پویا ریحانی و تهیه کنندگی صبا چارقچیان خراسانی، در تاریخ شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱ در سالن...
مجموعه بزرگ تصویر شرقی گزارش شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ خود را منتشر نمود. به گزارش روابط عمومی آموزشگاه تصویر شرقی، دستاوردهای این مجموعه به دو بخش آموزشی و...