مقالات متعددی در زمینه آموزش بازیگری و مخصوصا بازیگری سینما وجود دارد، اما ما در این مقاله ۱۵ نکته کلیدی در مورد یادگیری بازیگری و تبیین مسیر پیشرفت و...
کتاب مبانی فیلم‌نامه‌نویسی: راهنمای گام‌به‌گام از فکر تا فیلم‌نامه اثر سید فیلد مجموعه کاملی است درباره نحوه نوشتن فیلم‌نامه از زمانی که اندیشه یا ایده‌ای در ذهن فیلم‌نامه‌نویس شکل...
آداپته : اقتباس ازآثار دیگران ویا ازعرصه های دیگری هنری درسینما را گویند. آرک: نوری قوی وسفید رنگ که درصحنه های وسیع مورد استفاده قرار می گیرد. آنونس :...